Kindercoaching

Soms lukt het een kind niet om de juiste wegen te bewandelen in de reis naar volwassenheid en kunnen de ouders/opvoeders hem/haar ook niet helpen. Samen met mij als kindercoach gaan we op zoek naar de kracht van het kind en van daaruit werken we samen naar een oplossing. De coach door de juiste vragen te stellen, het kind door op zoek te gaan naar de juiste antwoorden die weer richting geven aan zijn/haar leven.

Dit klinkt misschien eenvoudig, maar het is zeker geen kunstje. Het vergt inzet van ouders, kind en coach.

Coaching bij autisme

Autisme is een chronisch fenomeen dat alle facetten van iemands leven beïnvloedt.

Het begeleiden van mensen met autisme vraag vaak speciale aandacht. Tijdens deze coaching gebruik ik speciale kennis om kinderen, jongeren en jong volwassenen met een milde vorm van autisme op verantwoorde wijze te ondersteunen. 

Samen met het kind / de jongere ga ik na op welke gebieden zich problemen voordoen en welke verbeteringen mogelijk zijn.

Rouwverwerking bij kinderen

Verlies en rouw bij kinderen, wat nou?
In ons leven krijgen we allen een keer te maken met een vorm van verlies. Met sommige vormen krijg je op jonge leeftijd te maken en met andere vormen pas op latere leeftijd. Vormen van verlies zijn o.a.:

- verlies van relatie

- verlies van gezondheid

- verlies van identiteit

- verlies na overlijden

Als coach ondersteun ik kinderen in hun verlies en rouwverwerking, in welke vorm dit ook is.